Gminny Zespół Oświaty
Rodzaj Jednostka Organizacyjna
Lokalizacja woj. łódzkie, pow. piotrkowski
Kod pocztowy  26-337
Adres jednostki Aleksandrów, Aleksandrów 39B  pokój nr 106
Kontakt

tel. (44) 756-00-38

Kierownik

Jerzy Pietruszka

REGON:  590410258
NIP:  768-13-37-192
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-07 10:15:53 | Data modyfikacji: 2019-05-16 12:43:07.

Status prawny

 

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnego Zespołu Oswiaty w Aleksandrowie jest:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1991. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm)
  3. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:45:55 | Data modyfikacji: 2021-07-08 10:37:52.

Zobacz:
 Informacje o jednostce  .  Struktura organizacyjna .  Dyrekcja .  Akty prawne  .  Sprawozdania z działalności .  Zamówienia publiczne . 
Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:45:55
Data modyfikacji: 2021-07-08 10:37:52
Opublikowane przez: Administrator BIP